MPM seminár 2014MPM Seminár 2014

V dňoch 7.- 8.2.2014 sa uskutočnil druhý ročník Seminára z matematicko-počítačového modelovania pre stredoškolských profesorov matematiky a informatiky a ich študentov so záujmom o aplikovanú matematiku a informatiku.

Seminára sa zúčastnilo 8 pedagógov a 40 študentov gymnázií z rôznych častí Slovenska  (Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bratislava, Hlohovec, Trenčín, Poprad, Ružomberok, Sučany, Zvolen, Žiar nad Hronom). Vystúpili na ňom predovšetkým študenti a absolventi študijného programu matematicko-počítačové modelovanie (MPM) ako aj niektorí vyučujúci, ktorí predstavili zaujímavé témy z oblasti aplikovanej matematiky a využitia počítačov pri riešení úloh z výskumu a praxe. Seminár sa stretol s veľmi priaznivou odozvou u účastníkov.

Program prezentácií seminára:

Piatok 7.2.2014:

Róbert Špir – Paralelné programovanie
Marek Macák – Výpočet tiažového poľa Zeme a jeho aplikácie
Jozef Urbán – Segmentácia obrazu v medicíne (a tiež kriminalistike)
Martin Balažovjech – Modelovanie šírenia lesných požiarov
Róbert Čunderlík – Filtrácia dát na povrchu Zeme a na orbitách družicových misií
Patrik Daniel – Analýza tvarov a jej aplikácie
Jana Haličková – Rekonštrukcia plôch z 3D mračien bodov
Jozef Urbán – Optimálna dráha kamery virtuálnej kolonoskopie
Martin Húska – Minimálne plochy v architektúre
Michal Smíšek – Funkcia vzdialenosti, jej optimálny výpočet a aplikácie
Mariana Remešíková – Diferenciálna geometria

Sobota, 8.2.2014:

M. Minárova, M. Tješšová – Matematicko-počítačové modelovanie v biomechanike
Lukáš Tomek – Optimálne riadenie – princípy a príklady
Mária Ždímalová – Teória grafov a jej aplikácie
Lukáš Valášek – Počítačová simulácia požiarov
Peter Frolkovič – Prúdenie kvapalín a plynov
Maroš Bohunčák – Numerické simulácie v procese vývoja automatickej práčky
Michal Kollár – Modelovanie dynamiky litosférických platní
Karol Mikula – Matematicko-počítačové modelovanie vo vývojovej biológii