Podobné študijné programy v zahraničíErasmus pobyty

Naši študenti majú v rámci štúdia možnosť vycestovať do zahraničia a jednou z možností sú Erasmus pobyty. Spolupracujeme so špičkovými univerzitami v Európe, na ktorých si môžu naši študenti nielen rozšíriť vedomosti z aplikovanej matematiky, ale získajú aj veľa životných skúsenosti do ich ďalšieho osobného a profesionálneho života. Viac informácii o programe Erasmus nájdete na stránke STU. A tu je len niekoľko zahraničných univerzít, kde naši študenti absolvovali študijný pobyt.Naše štúdium nie je vo vo svete ojedinelé, práve naopak, podobne zamerané študijné programy nájdete na mnohých svetových univerzitách. Na Slovensku sme však jediný. V anglickej terminológii sa pre štúdium Matematicko-počítačového modelovania používajú rôzne názvy, napríklad “Applied and Computational Mathematics”, “Computational Science and Engineering”, “Mathematical and Computational Modelling” alebo “Scientific Computing” a je ho možné študovať v rámci mnohých programov v USA i Európe aj na tých najvýznamnejších univerzitách.