Obsah ŠtúdiaObsah štúdia

Študijný program matematicko-počítačové modelovanie (bakalársky aj inžiniersky stupeň) je koncipovaný v niekoľkých líniách. V prvom rade ide o oboznámenie sa s prostriedkami modelovania, t.j. o výborné zvládnutie tých častí matematiky, ktoré sa nevyhnutne využívajú pri modelovaní praktických problémov, a tiež o perfektné ovládanie programovacích jazykov a softvérov. Na druhej strane študent absolvuje aplikačné predmety, kde sa matematické modely využívajú a počítače a softvéry používajú na simulácie a analýzu reálnych úloh.

Matematická línia

 • matematické základy
 • matematické modelovanie
 • numerické (simulačné) metódy
 • štatistické metódy
 • optimalizačné metódy


Počítačová a softvérová línia

 • programovacie jazyky C a C++
 • operačné systémy, počítačové siete
 • princípy tvorby softvéru
 • paralelné počítače a algoritmy
 • licencované softvéry Mathematica, MatLab, ParaView, ANSYS, AutoCAD a ďalšie


Aplikačná línia (vrátane diplomových prác)

 • spracovanie obrazu
 • počítačová grafika a vizualizácia
 • technické aplikácie – napríklad hydrodynamika a aerodynamika, biomechanika, statika a dynamika konštrukcií, monitorovanie Zeme a geofyzika, elektromagnetizmus
 • aplikácie v biológii a medicíne
 • ekonomické a finančné aplikácie
 • data mining a machine learning