MPM seminár 2015MPM Semináre

Pre záujemcom o štúdium matematicko-počítačového modelovania pripravujeme každoročne seminár, na ktorom sa oboznámia s obsahom štúdia a s ich vyučujúcimi. Súčasťou seminára býva aj spoločný obed, na ktorom sa môžu naši budúci študenti neformálne porozprávať s vyučujúcimi a so svojimi budúcimi spolužiakmi.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete archív jednotlivých semenárov spolu s prezentáciami, ktoré boli počas semináru prezentované:

MPM Seminár 2022

MPM Seminár 2019

MPM Seminár 2018

MPM Seminár 2015

MPM Seminár 2014

MPM Seminár 2013