MPM seminár 2015MPM Seminár 2019

Dňa 21.6.2019 sa konal v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Seminár o Matematicko – počítačovom modelovaní (MPM), ktorý bol určený pre všetkých uchádzačov a záujemcov o štúdium MPM. Na seminári so svojimi prezentáciám vystúpili naši absolventi, ktorí rozprávali o ich bakalárskych a diplomových prácach ako aj o ich aktuálnych témach, ktorým sa venujú vo výskume alebo v praxi. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom akademickom roku.

Prezentácie zo seminára:
Marek Macák – Ukážky softvéru ANSYS
Martin Čavarga – Modelovanie prúdenia tekutín
Aneta A. Ožvat – Softvér na spracovanie satelitných dát z družice GOCE
Karol Mikula – Matematicko-počítačové modelovanie