MATEMATICKO-POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej Fakulty
Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

    

Stále nevieš, čo chceš v živote robiť? Študuj aplikovanú matematiku, potom môžeš robiť všetko.

Prečo študovať Matematicko-počítačové modelovanie?

PROGRAMOVANIE A SOFTVÉR

PROGRAMOVANIE A SOFTVÉR

Na MPM ideme s dobou. Aj vďaka tomu sa naučíš v súčasnosti najpoužívanejšie programovacie jazyky a budeš pracovať so softvérmi, ktoré sú využívané všade vo svete.

APLIKOVANÁ MATEMATIKA

APLIKOVANÁ MATEMATIKA

U nás sa naučíš nielen formulovať matematické algoritmy, tvrdenia a definície, ale najmä to, ako ich aplikovať pri riešení mnohých praktických úloh.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI UPLATNENIA

ŠIROKÉ MOŽNOSTI UPLATNENIA

100% našich absolventov sa po štúdiu ihneď zamestná v odbore a na rôznorodých programátorských pozíciách v IT sektore. A vieš, že STU je medzi 200 najlepšími univerzitami sveta v počítačových vedách vďaka MPM?

BRATISLAVA

BRATISLAVA

Študentský život v Bratislave je naozaj pestrý. Dokáže Ti to každý, kto to skúsil. A navyše máš jednoduchú dostupnosť z celého Slovenska.

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Vieš o tom, že pravidelne spolupracujeme na vedeckých projektoch s inštitúciami z celého sveta, ako sú napríklad Európska Vesmírna Agentúra, Univerzita v Cambridge, Pasteurov Inštitút v Paríži alebo Univerzita v Bologni?

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Náš odbor spolupracuje so špičkovými univerzitami po celom svete. A ak chceš počas štúdia vycestovať, MPM Ti ponúka možnosť zúčastniť sa študijných pobytov v rámci programu Erasmus.

Štúdium matematicko-počítačového modelovania úspešne ukončilo viac než
120
Bakalárov
79
Inžinierov

Naši absolventi

Štúdium mi okrem pevných základov z rôznorodých oblastí aplikovanej matematiky a pre mňa v tom čase aj úplne nových skúseností s programovaním v nie jednom ale hneď niekoľkých programovacích jazykoch otvorilo aj brány do sveta. Krátko po úspešnom ukončení štúdia som absolvoval dvojmesačnú stáž v Indii ...
Patrik Daniel

Patrik Daniel

INRIA, Paríž
Premenu suchoznejúcich poučiek na fascinujúce aplikačné možnosti som zažila veľakrát. A že to nie je bežná prax, hovorí spomienka z prvých týždňov v prváku. Spolužiak, toho času súčasne tretiak na Matfyze, s nadšením vyhlasoval, že sa konečne dozvedel, na čo je v reálnom živote dobrý gradient ...
Vierka Štecková

Vierka Štecková

TatraMed Software, s.r.o., Bratislava
Oproti „veľkým“ študijným programom, kde sa niekedy nájde aj okolo štyristo študentov v ročníku, môj ročník ako jeden z najpočetnejších mal dokopy okolo dvadsať žiakov, čo neraz dopomáhalo nielen k osobnejšiemu prístupu vyučujúcich, ale aj k ochote komunikovať a o preberanej tematike diskutovať ...
Martin Húska

Martin Húska

Univerzita Bologna
Ku koncu inžinierskeho štúdia som bol zvedavý na kvalitu môjho matematicko-informatického vzdelania, tak som sa ho rozhodol podrobiť testu: dal som si za úlohu stráviť leto stážou v mojom odbore – spracovanie digitálneho obrazu ....
Michal Smíšek

Michal Smíšek

Nemecká Vesmírna Agentúra, Mníchov
Firmy s vlastným vývojom vyhľadávajú inžinierov nielen na simulácie ako také ale aj na vývoj vlastných simulačných softvérov zameraných na potreby produktov firmy. A práve na tieto pozície sú absolventi MPM veľmi vhodnými kandidátmi ...
Maroš Bohunčák

Maroš Bohunčák

Whirlpool Corporation, Poprad
Oboznámil som sa s modernými metódami aplikovanej matematiky (numerická matematika, štatistika a pod) s rôznymi programovacími jazykmi a grafickými, vizualizačnými a matematickými softvérmi ...
Lukáš Valášek

Lukáš Valášek

Slovenská akadémia vied, Bratislava

Kontakt

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská Technická Univerzita
Stavebná fakulta
Radlinského 2766/11
810 05, Bratislava

Ak máte otázky píšte nám na mail mapmmath@gmail.com alebo na našu facebook stránku.