ZamestnávateliaMožnosti zamestnania pre našich absolventov

Naši absolventi sa vo svete určite nestratia. Vedomosti a skúsenosti, získané počas štúdia, im slúžia ako odrazový mostík v ďalšej kariére. Všetci  úspešní absolventi sa po štúdiu ihneď zamestnali v odbore, na rôznorodých programátorských pozíciách v IT sektore, alebo pokračovali v doktorandskom štúdiu na slovenských a európskych univerzitách. Vzhľadom na interdisciplinárnosť nášho odboru, majú široké možnosti, ako sa po štúdiu uplatniť. Tu je zoznam niektorých firiem, výskumných pracovísk a univerzít, v ktorých naši absolventi pracujú resp. ďalej študujú.