Využívaný softvérProgramovanie a softvér

Pri štúdiu matematicko-počítačového modelovania získate programátorské zručnosti vo viacerých programovacích jazykoch, ktoré majú široké možnosti využitia po úspešnom ukončení štúdia. Počas štúdia prejdete od základov programovania v jazyku C až po programovanie komplikovaných aplikácií v jazykoch C++ a C# s využitím knižníc .NET a Qt a stretnete sa taktiež s jazykmi Python či R. Pri programovaní využívame knižnice OpenMP a MPI na paralelizáciu pamäťovo a časovo náročných výpočtov. Naši študenti sa taktiež oboznámia s využívaním dôležitých softvérových nástrojov z rôznych oblastí aplikovanej matematiky.