Bakalárske štúdiumBakalárske štúdium

Zásady prijímacieho konania na bakalársky študijný program matematicko-počítačové modelovanie možno nájsť na stránke Stavebnej fakulty STU .

Vzhľadom na obsah štúdia, odporúčame študijný program matematicko-počítačové modelovanie predovšetkým študentom so záujmom o matematiku alebo programovanie, ktorí sa chcú taktiež naučiť, kde všade a ako ich potrebujeme využiť na riešenie praktických úloh. Záujem o matematiku a programovanie však vieme prebudiť aj u nás, najdôležitejšie je chcieť získať kvalitné vzdelanie so širokými možnosťami uplatnenia. Na bakalárske štúdium sa v tomto akademickom roku prijíma bez prijímacích skúšok, maturita z matematiky je vítaná.


Inžinierske štúdiumInžinierske štúdium

Uchádzači majú tiež možnosť hlásiť sa na inžiniersky študijný program matematicko-počítačové modelovanie.

Táto informácia je aktuálna pre všetkých absolventov bakalárskych programov príbuzných k odboru Aplikovaná matematika. Prijímacie pohovory na inžinierske štúdium korešpondujú s obsahom bakalárskych štátnic nášho študijného programu.Doktorandské štúdiumDoktorandské štúdium

Absolventi matematicko-počítačového modelovania a ďalších príbuzných odborov majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu Aplikovaná matematika.

Katedra rieši viaceré výskumné projekty APVV, VEGA, projekty bilaterálnej spolupráce a ďalšie medzinárodné projekty. Doktorandi budú prirodzene zapojení do riešenia týchto projektov a taktiež existujú bilaterálne dohody programu Erasmus, v rámci ktorých môžu doktorandi vycestovať na semester do zahraničia. Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium korešpondujú s obsahom inžinierskych štátnic nášho študijného programu.