MPM seminár 2015MPM Seminár 2015

V dňoch 4.-5. decembra 2015 sa konal v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Seminár o Matematicko – počítačovom modelovaní (MPM), ktorý bol určený pre stredoškolských pedagógov matematiky a informatiky a ich študentov so záujmom o študijný program MPM.

Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 študentov a pedagógov z Bratislavy, Brezna, Piešťan, Prešova, Púchova, Spišskej Novej Vsi, Trstenej, Žiliny a Zvolena. Pedagógovia, študenti a absolventi MPM sa postarali o veľmi zaujímavé prednášky, ktoré vždy sprevádzala diskusia s účastníkmi. Prednášajúci predviedli aplikovanie svojich poznatkov v praxi, v témach ako je tvorba softvéru v medicíne, modelovanie biomechaniky chrbtice, matematika vo filme, simulácia šírenia dymu v budovách a modelovanie šírenia lesných požiarov či počítačová rekonštrukcia embryogenézy jednoduchých stavovcov. Účastníci mali tiež možnosť si vypočuť prednášky o predmetoch, ktoré sa na MPM vyučujú, ako napríklad o paralelnom programovaní, počítačovej grafike, softvéroch ANSYS, Mathematica či ParaView a podobne. Seminár sa aj tento rok stretol s veľmi pozitívnou odozvou od účastníkov.

Poďakovanie patrí Jednote slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) a Stavebnej fakulte STU, ktorí významne finančne prispeli na realizáciu Seminára o Matematicko – počítačovom modelovaní.

Aj vďaka takýmto zaujímavým akciám sa rozširuje dobré povedomie nielen o študijnom programe MPM, ale aj o Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Program prezentácií seminára:

Piatok, 4.12.2015
14:00 – 15:00 Karol Mikula – Matematicko-počítačové modelovanie vo vývojovej biológii
15:00 – 15:30 Janka Brehovská – Rekonštrukcia plôch z 3D mračien bodov
15:30 – 16:00 Lukáš Tomek – Minimálne plochy v prírode a technike
16:20 – 16:40 Vierka Štecková – Počítačové simulácie požiaru a šírenia dymu v budovách
16:40 – 17:20 Jozef Urbán – Matematicko-počítačové modelovanie v medicíne
17:20 – 17:50 Lukáš Tomek – Softvér ANSYS
17:50 – 18:10 Martin Ambroz – Matematicko-počítačové modelovanie šírenia lesných požiarov
Sobota, 5.12.2015
09:00 – 09:30 Mária Tješšová – Matematicko-počítačové modelovanie v biomechanike chrbtice
09:30 – 10:00 Peter Frolkovič – Matematika vo filme
10:00 – 10:30 Róbert Čunderlík – Filtrácia dát na povrchu Zeme a na orbitách družicových misií
10:50 – 11:20 Róbert Špir – Paralelné programovanie a počítačová grafika
11:20 – 11:50 Matej Medľa – Softvér Mathematicawolfram CDF player
11:50 – 12:20 Mariana Remešíková – Vizualizačný softvér Paraview