MPM seminár 2015MPM Seminár 2018

Dňa 13.6.2018 sa konal v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Seminár o Matematicko – počítačovom modelovaní (MPM), ktorý bol určený pre všetkých uchádzačov a záujemcov o štúdium MPM. Na seminári so svojimi prezentáciám vystúpili naši absolventi, ktorí rozprávali o ich bakalárskych a diplomových prácach ako aj o ich aktuálnych témach, ktorým sa venujú vo výskume alebo v praxi. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom akademickom roku.

Prezentácie zo seminára:
Marek Macák – Modelovanie účinkov vetra na budovy a chodcov
Mária Tješšová – Tvorba mechanického modelu chrbtice
Michal Kollár – Napäťová analýza pohybov litosferických platní v programe ANSYS
Maroš Bohunčák – Počítačové simulácie v procese vývoja bzdového strmeňa
Balász Kósa – Rekonštrukcia plôch z 3D mračien bodov z laserových skenerov
Jozef Urbán – Využitie kriviek v spracovaní medicínskeho obrazu
Matej Medľa – Vytváranie štvoruholníkových sieti pomocou vývoja plôch
Martin Ambroz – Matematicko-počítačové modelovanie šírenia lesných požiarov
Viera Kleinová – Úlohy optimálneho riadenia