Členovia

Zoznam členov registrovaných na stránke

Found 99 users.

Anna Antonyová

Prešovská univerzita v Prešove

Katarína Bachratá

Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Hynek Bachratý

Katedra softverových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina

Beatrix Bačová

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Ján Bakša

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen

Lubomir Banas

Bielefeld University Postfach 100 131 33501 Bielefeld Germany

Jaroslava Brincková

VŠ učiteľ-dôchodca

Pavol Brunovský

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Katarína Cechlárová

Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Soňa Čeretková

Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Miroslav Chlebik

Department of Mathematics, University of Sussex, Brighton BN1 9QH, United Kingdom

Dominik Csiba

University of Edinburgh

jana.cuporakova@gmail.com

ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín

Jozef Doboš

ÚMV PF UPJŠ Košice

Božena Dorociaková

Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Vlastimil Farkašovský

Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nora Franzova

Langara College

Peter Frolkovič

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

slavenkag@gmail.com

KZŠ s MŠ A.Bernoláka v Martine

gabgar@centrum.sk

ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín

Tomas Gedeon

Montana State University, Bozeman, MT, USA

p.u.gescha@gmail.com

Základná škola s materskou školou Nižná

Robert Hajduk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 040 01 Košice

Emília Halušková

MÚ SAV, d.p. Košice

dadulienkah@gmail.com

Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

Filip Hanzely

University of Edinburgh

Tatiana Hiková

Gymnázium Hlinská 29, Žilina

Jozef Hladký

Max-Planck-Institute for Informatics, Saarbrücken, Germany

Katarína Hriňáková

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Iveta Hrivová

Gymnázium Bytča

Miroslava Janikovičová

Gymnázium Komenského 2 Partizánske

juricova@besst.sk

SZŠ Besst Trnava

Martin Kalina

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

kalina@math.sk

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Barbora Kamrlová

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Bernd Kirchheim

Mathematisches Institut, Universität Leipzig

Viera Kleinová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

buocikovam@gmail.com

Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

Michal Kollár

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Magda Komornikova

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU, Bratislava

Jakub Konečný

University of Edinburgh

František Kosper

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava

lenka.krivdova@gmail.com

ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín

Zdenko Kucharik

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Mária Kúdelčíková

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky

Andrea

SZŠ BESST Trnava

Maria Lukacova

Institut für Mathematik Johannes Gutenburg-Universität Mainz Germany

mackova.adri@gmail.com

ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec, 903 01

jankamar@atlas.sk

SZŠ BAKOMI, Akademická 13, Banská Štiavnica 96901

Mariana Marčoková

Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Matej Medľa

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Andrea Michalovičová

ZŠ Martinská 20, Žilina

Karol Mikula

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

miriam.molnarova@post.sk

ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok

Oľga Nánásiová

Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Marian Neamtu

Vanderbilt University

Roman Nedela

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica,

Gabriel Okša

Matematický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Milada Omachelová

Strojnícka fakulta STU Bratislava

katkazast@gmail.com

Základná škola s materskou školou , Nová doba 482, Nižná

erik.prada@yahoo.com

ZTS VVÚ Košice, a.s.

h.repkova@gmail.com

Gymnazium Partizanske

Peter Richtarik

University of Edinburgh

Lucia Rumanová

Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Michal Rybár

Teach for Slovakia, Základná škola Seňa

Iveta Scholtzová

Katedra matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov

Iveta Sekáčová

Súkromná základná škola BESST

Daniel Ševčovič

Ústav aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Jozef Škorupa

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš

Marian Slodicka

Ghent University, Belgium

estertobi@gmail.com

KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin

Róbert Špir

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Ladislav Spišiak

Gymnázium Šrobárova 1 , Košice

studenec.z@gmail.com

učim na Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4a , 81101 Bratislava

Dušan Šveda

Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Martin Takac

Lehigh University, Bethlehem, PA, USA

Mária Tješšová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Ľubica Töröková

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Mária Trnovská

KAMŠ, FMFI UK Bratislava

Mgr. Tomáš Truban

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

janauherova22@gmail.com

ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín

jana.vajdulakova@gmail.com

ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín

Dušan Vallo

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Daniela Velichová

Ústav matematiky a fyziky Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

Renáta Vestegová

Základná škola Turie

Angelika Vojtaníková

ZŠ Jána Kupeckého Pezinok

janivongrejova@gmail.com

ZŠ Martinská 20 Žilina

zemanova.skola@gmail.com

ZŠ Martinská 20, 01008 Žilina

Katarína Žilková

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

Andrej Zlatos

University of California San Diego

Zoznam členov ktorí na stránke niesu registrovaní

Meno Priezvisko Inštitúcia
Matilda Abaffyová ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
Marcel Abas Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, MtF STU, Trnava
Gabriela Andrejkova Institute of Computer Science, Faculty of Science, UPJS, Kosice
Miroslava Atanasová SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
Petronela Bábyová ZŠ s MŠ Podbiel
Tomáš Bacigál KMDG Stavebná fakulta STU v Bratislave
Monika Bacigálová Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok
Slávka Bačiaková ZŠ Dražkovce
Hynek Bachratý Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
Žaneta Bakajsová Elokované pracovisko ZŠ pre žiakov s NKS, Rybné námestie 1/1, Žilina
Martin Balažovjech KMDG Stavebná fakulta STU Bratislava
Vojtech Bálint Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ŽU, Žilina
Juliana Beganova KMDg Svf STU Bratislava
Jana Belasová Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava
Michaela Belicová ZS – M. Medveckej, Tvrdošín
Mária Benešová FMFI UK, Bratislava
Oľga Blažeková KKMAHI FPEDAS Žilinská univerzita v Žiline
Zuzana Bobotova student FIIT STU
Igor Bock Ústav informatiky a matematiky FEI STU Bratislava
Patrik Bohm KKMAHI, FPEDAS, ŽU v Zilina
Gabriela Böhmová KKMAHI, FPEDAS, ŽU v Žiline
Beata Bojanovová SZŠ BESST, Limbová 3 Trnava 91702
Ján Borsík Matematický ústav SAV
Miloš Božek FMFI UK Bratislava, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Ján Brajerčík KFMT FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
Alžbeta Brišová Katedra matematiky, FPV, Univerzita Mateja Bela
Ivan Brodenec Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Paula Budzáková FMFI UK
Jana Bukovinová Katedra matematiky FPV UMB Banská Bystrica
Daniel Bundala Department of Computer Science, University of Oxford
Michal Ciba ZŠ Turie, Školská 394, Turie
Ivan Cimrák Katedra softvérových technológií, FRI ŽU
Peter Csiba Univerzita J. Selyeho v Komárne
Anikó Cziborová Stredná odborná skola obchodu a sluzieb Komárno
Eva Čapkovičová Základná škola Jána Kupeckého
Katarína Čárska FMFI UK Bratislava
Viera Čmelková Fakulta PEDAS, ŽU
Milan Demko KFMT FHPV PU, 17. novembra 1, 081 16 Prešov
Zuzana Dobrovolská ZŠ M. Medveckej
Adriana Ďubašáková ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
Marek Ďurica Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita
Jana Fecková Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok
Michal Fečkan KMANM UK Bratislava
Andrej Ferko FMFI UK
Marek Fila Katedra aplikovanej matematiky a statistiky FMFI UK, Mlynska dolina, 84248 Bratislava
Ján Filo KMANM FMFI UK
Marta Foltánová ZŠI pre žiakov s NKS Jamník, elokované pracovisko Žilina- Mojšová Lúčka
Jana Fraasová Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava
Roman Frič Matematický ústav SAV
Branislav Ftorek Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline
Karol Gajdoš Gymnázium A.Merici v Trnave
Anna Gallasová ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
Peter Gallo SOSIT
Jana Gazdíková Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita
Ľubica Gerová KEPP, PF UMB, Banská Bystrica
Stanislav Griguš Univerzita Komenského
Daniela Guffová Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimír Guldan KAM Sjf Žilinská univerzita
Ján Gunčaga Katedra matematiky PF KU v Ružomberku
Danuše Guttenová KKMaHI FPEDAS Žilina
Juliana Gyuríková Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Vlasta Hadrabová ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
Margaréta Halická FMFI UK Bratislava
Martina Hančová ÚMV PF UPJŠ Košice
Angela Handlovičová KmaDg Svf STU Bratislava
Pavol Hanzel Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Radoslav Harman Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Matúš Harminc ÚMV PF UPJŠ, Jesenná 5, Košice
Miroslav Haviar Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Alfonz Haviar dôchodca, Povstalecká 6, 974 09 Banská Bystrica
Sidónia Hinduláková ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
Michaela Hlavajčíková ZŠ Námestie mladosti 1,Žilina 010 15
Michaela Holešová KM FHV ŽU v Žiline
Mirko Horňák Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Katarína Hovancová Súkromná základná škola BESST
Lenka Hricová ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna. Lučenec
Pavel Hrnčiar FPV UMB
Veronika Hucíková KAMDG SvF STU
Katarína Hudecová Základná škola Turie,Školská 394, 01312 Turie
Dana Hullová ZŠ M.Medveckej Tvrdošín
Dana Hutárová ZŠI pre žiakov s NKS Jamník, elokované pracovisko Žilina- Mojšová Lúčka
Ondrej Hutník Ústav matematických vied PF UPJŠ v Košiciach
Miroslav Hužvár Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Dana Hužvárová ZŠ Angyalova, Kremnica
Katarína Hviščová CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov
Ferdinand Chovanec Katedra informatiky, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Radoslav Chupáč Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, ŽU, Žilina
Zuzana Chupáňová Základná škola Turie,Školská 394, 01312 Turie
Martin Ilčík Technická Univerzita vo Viedni
Ivana Ilčíková FMFI UK
Ľuboslava Iskrová ZŠ s MŠ Podbiel
Katarína Iványiová Univerzita Komenského, FMFI
Robert Jajcay KAGDM, FMFI UK
Tatiana Jajcayova KAI FMFI UK, Bratislava
Danica Jakubíková-Studenovská Prírodovedecká fak. Univ. P.J.Šafárika, Košice, Jesenná 5
Iveta Jančigová FRI UNIZA
Beata Janoušková GĽŠ Zvolen
Ondrej Jariabka Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University in Bratislava
Milan Jasem Oddelenie matematiky ÚIAM FCHPT STU , 812 37 Bratislava, Radlinského 9
Stanislav Jendrol‘ UMV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Zita Joyce Spojená škola Novohradská
Dominika Jurková Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
Drahomíra Klejová ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna v Lučenci, Herzova 6
Pavel Klenovčan Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB
Marián Klešč Katedra matematiky a teoretickej informatiky, FEI TU Košice
Simona Klimentová Základná škola s materskou školou, Podbiel 246
Daniela Kluvancová Katedra matematiky, FPV UMB
Mária Kmeťová Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Martin Knor Katedra matematiky a deskriptivnej geometrie, Stavebna fakulta, STU v Bratislave
Iveta Kohanová KAGDM FMFI UK, Bratislava; Gymnázium Grooslingová Bratislava
Michal Kochláň Fakulta riadenia a informatiky, ŽU
Richard Kollár Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislava
Viera Kompanová Gymnázium A.B. Námestovo
Blanka Kontrová Základná škola s materskou školou, Podbiel 246
Janka Kopáčová KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Eva Kopincová ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 01015
Maria Koprdová ZŠ Námestie mladosti 1,Žilina 010 15
Július Korbaš KAGDM FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
Lilla Koreňová Gymnázium Gercenova 10, Bratislava, Pedagogická fakulta UK Bratislava
Pavol Kráľ UMB Banská Bystrica
Janka Kšiňanová Elokované pracovisko, Rybné nám. 1, Žilina, ako súčasť ZŠI pre žiakov s NKS Jamník, 010 01 Žilina
Zbyněk Kubáček Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
andrea kubova ZS sv.Savia Dubnica nad Vahom
Viola Kúdelová Súkromná základná škola BESST Trnava
Marcel Kucharík University of Vienna
Natália Kvasničková Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok
Monika Lásková ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
Michal Lašan Univerzita Karlova v Praze
Eva Leginusová ZŠ s MŠ Podbiel
Rastislav Lenhardt Oxford University
Hana Loudová ZŠ Turie
Ján Luha Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Stanislav Lukáč Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Jakub Lukašík Univerzita Komenského v Bratislave, fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Marek Macák Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU, Bratislava
Martin Madaras Katedra Aplikovanej Inforamtiky, Univerzita Komenskeho, Bratislava
Mojmír Majdiš Ústav merania, SAV
Mária Majherová KFMT FHPV Prešovskej univerzity v Prešove
Zuzana Malacká Žilinská univerzita, katedra matematiky
Helena Malatinková ZŠ s MŠ Podbiel
Monika Maljačková ZŠ Lietava
Dušan Mamrilla Tatra Rafting, Šmeralova 4872/1, 08001 Preršov
Tibor Marcinek Central Michigan University
Igor Melicherčík KAMŠ FMFI UK Bratislava
Radko Mesiar SvF STU
Božena Mihalíková Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Jesenná 5, Košice
Mária Michalková Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, ŽU, Žilina
Soňa Milčíková ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
Zuzana Minarechová STU, Stavebná Fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Miroslav Mintál Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sietí
Mária Mišútová Materiálovotechnologická fakulta STU
Ivan Mojsej ÚMV PF UPJŠ
Gabriela Monoszová FPV UMB
Margareta Mužíková ZŠI pre žiakov s naruešnou komunikačnou schopnosťou v Lučenci Herzova 6
Gabriela Nedelová Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Mária Noskovičová Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok
Pavel Novotný katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Dušana Nôtová ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
Veronika Odnogová Gymnázium , Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
Rudolf Olach Katedra matematiky, FHV ŽU, Žilinská univerzita
Stanislava Opátová ZŠs MŠ Nižná
Nataša Osuská Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok
Zuzana Paľová ZŠ s MŠ Nižná
Martin Papčo Katolícka univerzita v Ružomberku
Edita Partová Univerzita J Seyeho v Komárne
Beáta Paulovičová ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
Gabriela Pavlovičová Katedra matematiky FPV UKF V Nitre
Andrej Pázman Fak. matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Mária Petrejčíková ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Pavel Petrovič Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK Bratislava
Michal Piovarči Saarland University, MMCI
Eva Planietová ZS – M. Medveckej, Tvrdošín
Miroslav Ploščica ÚMV PF UPJŠ Košice
Juraj Pokorný
Ľudmila Potočáková Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 011 80
Erik Prada ZTS VVU Košice, a.s.
Alena Prídavková Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie
Lenka Pukajová ZŠ sv.Dominika Savia, Dubnica nad Váhom, Školská 386
Martina Rajniaková Základná škola Márie Medveckej
Július Rebo Žilinska univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a infomatiky, Katedra matematických metód
Mariana Remešíková Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Svf STU
Magdaléna Renčová KM FPV UMB Banská Bystrica
Miroslav Repický Matematický ústav SAV Bratislava, d.p. Košice
Beloslav Riečan Inštitút matematiky a informatiky
Izabela Riečanová Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Adam Riečický Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Univerzita Komenského
Miroslava Růžičková Katedra matematiky, FHV ŽU, Žilinská univerzita
Linda Sabatovičová Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Ivan Sadloň dôchodca
Ivana Salajová ZŠ pre žiakov s NKS internátna Lučenec
Peter Sarkoci Katedra Matematiky a Deskriptivnej Geometrie STU
Peter Sarkoci Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU
Daniela Sedláčková Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
Zuzana Sedliačková Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Gabriel Semanišin Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ingrid Semanišinová UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice
Jozef Skokan London School of Economics
Igor Skokan Regional Measurement Lead – CEE, Warsaw, Poland
Mária Slavíčková KAGDM FMFI UK v BA
Michal Smerčiak Katedra matematických metód a operačnej analýzy, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
Jaroslav Smítal Matematický ústav SU v Opave
Peter Smrek Katedra matematiky a Deskriptivnej geometrie Svf STU Bratislava
Ľubomír Snoha FPV UMB
Anna Soláriková SOŠ, Kežmarok, Kušnierska brána 2
Roman Soták Ústav matematický vied, PF UPJŠ v Košiciach
Jaroslava Srničková ZŠ korňa
Mária Stachová Ekonomická fakulta, UMB, BB
Oľga Stašová KMDG, Stavebná fakulta STU
Beáta Stehlíková KAMŠ, FMFI UK Bratislava
Andrea Stupňanová KMaDG SvF STU Bratislava
Tomáš Surgoš TMS Legal, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Lucia Surgošová Spojená Škola Novohradská, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Ľubica Synaková Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Patrícia Szantová
Ondrej Šedivý Katedra matematiky FPV UKF Nitra
Elena Šikudová KAI FMFI UK
Edita Šimčíková Katedra matematickej edukácie PF PU v Prešove
Ladislav Šipeky SvF STU
Alexandra Šipošová STU Stavebná fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Jozef Širáň Katedra matematiky a deskr. geometrie, Stavebná fakulta STU, Bratislava
Katarína Škrovinová KMaDG, SvF STU Bratislava
Eva Špániková Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, ŽU, Žilina
Jana Špirková Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Martina Štesková SZŠ Zaježová 5, Pliešovce
Lucia Švábová FPEDAS ŽU
Viera Švedová SOŠ Ž, Palackého 14, Košice 040 01
Jaroslava Švejdová CZS R. Zaymusa v Žiline
Ľubomír Toman Katedra dopravných sietí, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Tomek Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU
Blanka Tomková KME, PF PU v Prešove
Ľubomír Török Inštitút matematiky a informatiky SAV
Jozef Urbán TatraMed Software s.r.o., Svf STUBA
Štefánia Václavíková KMDG Stavebná fakulta STU, Bratislava
Lucia Vavríková Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, STU Stavebná fakulta, Bratislava
Tomáš Vinař KAI FMFI UK
Mária Vojteková KKMAHI FPEDAS Žilinská univerzita v Žiline
Martin Volovár STU FIIT
Róbert Vrábeľ Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Marta Vrábelová KM FPV UKF v NItre
Alena Vrláková ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
Imrich Vrťo Matematický ústav SAV
Gejza Wimmer UMB Banská Bystrica
Elena Wisztová Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Ladislava Wsólová Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Júlia Záhorská Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Michal Zajac Oddelenie matematiky ÚIM FEI STU
Michal Zemko FMFI UK, Bratislava
Rudolf Zimka Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Michal Zrubec FMFI UK
Ján Žabka 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
Mária Ždímalová Svf, STU v Bratislave, KMDG
Ivan Žežula UMV PF UPJŠ
Oliver Židek Ped.fak. TU, Trnava
Róbert Žilka EuroSMS s.r.o.