Profil

Robert Hajduk

Primary fields

Meno Robert
Priezvisko Hajduk
Email robert.hajduk@upjs.sk
Inštitúcia Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 040 01 Košice