O nás

Slovenská matematická spoločnosť

Je sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF). Jej základným poslaním je podporovať rozvoj matematiky na Slovensku a jej uplatňovanie v praxi. Slovenská matematická spoločnosť je dobrovoľná organizácia, ktorá vytvára kontakty a poskytuje služby matematickej obci, matematickým inštitúciám a ich funkcionárom.

Prostredníctvom JSMF je členom Medzinárodnej matematickej únie (IMU) a samostatne je členom Európskej matematickej spoločnosti (EMS).


Kontakt

Slovenská matematická spoločnosť
Radlinského 11
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta STU
81005 Bratislava
sms@math.sk