Stanovisko SMS k súboru kníh „Matika pre spolužiakov“

Vážení kolegovia,
na Slovensko sa dostáva súbor kníh Matika pre spolužiakov.
Výbor SMS považuje za svoju povinnosť reagovať na tieto knihy.
Na tomto mieste uverejňujeme list podpredsedu SMS, adresovaný generálnemu
riaditeľovi sekcie regionálneho školstva MSVVS SR.

List_GRSRS_Matika_pre_spoluziakov

V Obzoroch matematiky, fyziky a informatiky c. 4/2018 uverejníme recenziu
prof. Kurinu, ktorú povodne písal pre Pokroky matematiky, fyziky a astronómie.

Srdečne pozdravuje,
Martin Kalina