Podpora

Členstvo v Slovenskej matematickej spoločnosti je bezplatné, avšak na svoju činnosť potrebuje finančné prostriedky. 
Preto 
si dovoľujeme členov SMS požiadať o dobrovoľnú finančnú podporu v ľubovolnej čiastke na číslo účtu:

SK5609000000000433898813

Swift kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 20161006

alebo kartou cez platobný systém SMS:

Meno:
Priezvisko:
Email:
Čiastka:
Správa pre prijímateľa:

Ďakujeme,
Slovenská matematická spoločnosť.


Stav dobrovoľných príspevkov: 60.00 Euro

Dobrovoľní prispievatelia 2016