Záverečné československé kolo 19. ročníka súťaže ŠVOČ v matematike a informatike, UPJŠ Košice, 25.5.2018.

Je veľkou cťou pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, že môže v tomto symbolickom roku pre Čechov a Slovákov na svojej pôde v Košiciach hostiť záverečné československé kolo 19. ročníka súťaže ŠVOČ v matematike a informatike. Len pripomeňme, že i na oslavu 20. výročia vzniku Československa v roku 1938 boli práve Košice vybrané ako miesto pre realizáciu veľkolepo poňatej Výstavy východu ČSR spojenej so založením Slovenskej technickej univerzity.

Samotná súťaž prebehne dopoludnia 25. mája, so začiatkom o 8:30 v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí talentovaní študenti matematiky a informatiky z celého Česka a Slovenska odprezentujú svoje dosiahnuté výsledky pred odbornými porotami dovedna v štyroch matematických a troch informatických sekciách. Viac informácií o súťaži nájdete na http://svoc2018.science.upjs.sk

Študentskú konferenciu organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Českou a Slovenskou matematickou spoločnosťou.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
za organizátorov