Profil

Vlastimil Farkašovský

Primary fields

Meno Vlastimil
Priezvisko Farkašovský
Email vlastimil.farkasovsky@umb.sk
Inštitúcia Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici