Profil

Soňa Čeretková

Primary fields

Meno Soňa
Priezvisko Čeretková
Email sceretkova@ukf.sk
Inštitúcia Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra