Profil

Mariana Marčoková

Primary fields

Meno Mariana
Priezvisko Marčoková
Email mariana.marcokova@fstav.uniza.sk
Inštitúcia Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina