Profil

Dušan Vallo

Primary fields

Meno Dušan
Priezvisko Vallo
Email dvallo@ukf.sk
Inštitúcia Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre