Profil

Dušan Šveda

Primary fields

Meno Dušan
Priezvisko Šveda
Email dusan.sveda@upjs.sk
Inštitúcia Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice