Profil

Róbert Špir

Primary fields

Meno Róbert
Priezvisko Špir
Email spir@math.sk
Inštitúcia Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava