Profil

Oľga Nánásiová

Primary fields

Meno Oľga
Priezvisko Nánásiová
Email olga.nanasiova@stuba.sk
Inštitúcia Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava