Profil

katkazast@gmail.com

Primary fields

Meno Katarína
Priezvisko Poldaufová
Email katkazast@gmail.com
Inštitúcia Základná škola s materskou školou , Nová doba 482, Nižná
Webová stránka https://zsnizna.edupage.org/