Profil

Peter Frolkovič

Primary fields

Meno Peter
Priezvisko Frolkovič
Email peter.frolkovic@gmail.com
Inštitúcia Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava