Profil

Katarína Cechlárová

Primary fields

Meno Katarína
Priezvisko Cechlárová
Email katarina.cechlarova@upjs.sk
Inštitúcia Ústav matematických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice