Obyčajné diferenciálne rovnice

K štúdiu tejto kapitoly treba mať vedomosti z theórie funkcií jednej reálnej premennej a diferenciálneho počtu funkcie jednej premennej, stačí v rozsahu prvého dielu týchto skrípt. Problematika obyčajných diferenciálnych rovníc bude v tejto kapitole vysvetlená veľmi stručne a zjednodušene, s jednoduchými príkladmi. Náročnejšiemu čitateľovi odporúčame najmä [8] alebo tiež [1], kde získa solídne vedomosti z tejto problematiky.Subsections