Cvičenia

88. Vypočítajte približné riešenie Cauchyho úlohy

\begin{displaymath}
y^\prime = \frac{y^2+1}{xy},\ \ y(1)=2,
\end{displaymath}

ak jeho presné riešenie je funkcia $ y(x)= \sqrt{5x^2-1}$. Použite všetky vyššie uvedené približné metódy a výsledky porovnajte.