Literatúra

1
ARNOLD

2
R. ČERNÁ, M. MACHLICKÝ, J. VOGEL, Č. ZLATNÍK Základy numerické matematiky a programování SNTL Praha, 1987

3
P. DANKO, A. POPOV, T. KOžEVNIKOVA Vysšaja matematika v upražneniach i zadačach. Izd. Vysšaja škola, Moskva, 1974

4
J. ELIAš, J. HORVÁTH, J. KAJAN Zbierka úloh z vyššej matematiky Alfa, vydavat. technickej a ekon. literatúry 5. vydanie, Bratislava 1979

5
J. IVAN Matematika I, Alfa Bratislava 1983

6
L.D. KUDRJAVCEV, Kurs matematičeskogo analiza I, Izdateľstvo Vysšaja škola, Moskva 1981

7
S. MÍKA, Numerické metódy algebry, SNTL Praha 1985

8
K.MIKULA,

9
M. PERKINS, P.PERKINS Advanced Mathematics II, Collins Educational Hammersmith London W6 8JB 1992

10
F. SCHEID, Theory and problems of numerical analysis, Schaum's outline series 1988