Cvičenia

7. V nasledujúcich úlohách znázornite pomocou izoklín smerové pole danej diferenciálnej rovnice:


a)$y^{\prime}=- x$ 		 b)$y y^{\prime}+x=0$ 

c)$xy^{\prime} =2y$ d)$y^{\prime}=\frac{x+y}{x-y}$
e)$y^{\prime}=x^2+y^2$ f)$y^{\prime}=\cos x -y$.