Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

V piatok sa u nás konalo stretnutie uchádzačov o štúdium MPM. Ďakujeme všetkým účastníkom a prednášajúcim a dúfame, že sa študentom toto stretnutie páčilo a tešíme sa na stretnutie s nimi v novom akademickom roku

21 likes, 0 comments20 hours ago

Naši študenti dosiahli v obrovskej konkurencii na česko-slovenskom kole ŠVOČ v matematike a informatike 2019 na Masarykovej univerzite v Brne skvelé výsledky, všetci boli ocenení a vynikajúco nás reprezentovali v troch sekciách: Aplikovaná matematika – 2.miesto – Martin Bejdák a čestné uznanie Katka Lacková Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo – 3.miesto – Aneta Ožvatová, Mária Somorovská, Soňa Zajícová, Michal Žeravý Počítačová grafika a počítačové videnie – 2.miesto – Dagmar Žáková Všetkým srdečne gratulujeme

38 likes, 0 comments2 weeks ago

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Blahoželáme Petrovi Mackovi k víťazstvu v šachovom turnaji o pohár dekana Stavebnej fakulty !!!

16 likes, 1 comments1 month ago

Pohyb hranice plameňa pri práci benzínového motora

Naša spolupráca s firmou AVL Graz sa sľubne rozvíja a jej výsledky boli úspešne prezentované na konferencii POEMs 2019 (Polytopal Element Methods in Mathematics and Engineering) v Marseille. Na videu môžeme vidieť pohyb hranice plameňa pri práci benzínového motora, vypočítaný spoločne vyvíjanou level-set metódou pre simulácie procesov horenia v motoroch automobilov. Vývoj plochy plameňa je ovplyvnený rýchlostným poľom získaným z Reynoldsom spriemerovaných Navier-Stokesových (RANS) rovníc a krivosťou rozhrania.

13 likes, 0 comments1 month ago

Stavebná fakulta STU v Bratislave

2 likes, 0 comments2 months ago

Stavebná fakulta STU v Bratislave

MPM na TA3

6 likes, 0 comments3 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Minulý týždeň sa u nás na fakulte konalo stretnutie európskeho projektu ImageInLife. Sme veľmi radi, že stretnutie dopadlo na výbornú a dúfame, že všetci účastníci boli spokojní

16 likes, 0 comments3 months ago

Stavebná fakulta STU v Bratislave

10 likes, 0 comments4 months ago

Segmentácia NATURA

Náš projekt s Európskou vesmírnou agentúrou a botanikmi zo SAV úspešne napreduje. Pri vhodnej voľbe parametrov už dokážeme pekne vysegmentovať NATURA2000 biotopy.

14 likes, 0 comments5 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

V spolupráci s Univerzitou v Cambridge sa nám podarilo po prvýkrát počítačovo vytvoriť rekonštrukciu špeciálnej bunkovej štruktúry – visceral endoderm – ktorá sa v prvých hodinách po oplodnení vyvinie na žĺtkový vačok embrya. V rámci európskeho projektu ImageInLife na tomto probléme spolupracovali doktorandi Balázs Kósa a Markjoe Uba z STU a Antonia Weberling z Univerzity v Cambridge – bolo treba vymyslieť a implementovať nový model na segmentáciu 3D obrazu s podporou mračna bodov. Animáciu segmetacie nájdete tu: https://www.facebook.com/MatematickoPocitacoveModelovanie/videos/1222442294574297/

37 likes, 0 comments5 months ago

Všetkým priateľom Matematicko-počítačového modelovania želáme pekné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.

23 likes, 0 comments6 months ago

ANSYS TEST

Študenti 3. ročníka MPM sa zapojili do zaujímavej súťaže. Ich úlohou bolo využiť program ANSYS a svoje vedomosti, a navrhnúť súčiastku s minimálnym objemom tak, aby vydržala predpísané zaťaženie, viď úspešné a neúspešné videá :-). Všetky ich návrhy boli vytlačené na 3D tlačiarni a boli testované v špeciálnom zariadení od firmy SVS FEM, ktoré cez pákový mechanizmus pomocou závažia 4kg vyvinie silu 120N. Každý študent postupne pridával závažia a dúfal, že jeho vzorka test vydrží. Zo 14 odovzdaných návrhov test úspešne zvládlo 6 a z nich mali najmenšiu spotrebu materiálu návrhy Martina a Nikolety. Im aj ostatným úspešným dizajnérom gratulujeme a ďakujeme Marekovi Macákovi a firme SVS FEM za zorganizovanie súťaže.

31 likes, 0 comments6 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Na tohtoročnej konferencii doktorandov komisiu najviac zaujal a zvíťazil Marián Šagát, ktorému sa podarilo implementovať do softvéru Rhinoceros najmodernejšie metódy výpočtu geodetických kriviek na 3D plochách. Mariánovi aj jeho školiteľke doc. Remešíkovej srdečne blahoželáme. https://www.rhino3d.com/

21 likes, 0 comments7 months ago

Peter

21 likes, 3 comments8 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

MPM v Japonsku – výnimočný vedecký, spoločenský aj gurmánsky zážitok ️️

23 likes, 0 comments9 months ago