Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Na tohtoročnej konferencii doktorandov komisiu najviac zaujal a zvíťazil Marián Šagát, ktorému sa podarilo implementovať do softvéru Rhinoceros najmodernejšie metódy výpočtu geodetických kriviek na 3D plochách. Mariánovi aj jeho školiteľke doc. Remešíkovej srdečne blahoželáme. https://www.rhino3d.com/

21 likes, 0 comments1 month ago

Peter

21 likes, 3 comments2 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

MPM v Japonsku – výnimočný vedecký, spoločenský aj gurmánsky zážitok ️️

22 likes, 0 comments3 months ago

Srdečne blahoželáme našim mladým kolegom k ukončeniu doktorandského štúdia! Na konci augusta Majka, Vierka, Matej, Matúš, Martin a Michal úspešne obhájili dizertačné práce, venujúce sa spracovaniu obrazu a satelitných dát, simulácii lesných požiarov, výpočtom tiažového poľa Zeme, biomechanike chrbtice a finančnej matematike.

39 likes, 2 comments3 months ago

A máme už aj našich nových promovaných bakalárov a bakalárky MPM, srdečne blahoželáme 🙂

29 likes, 0 comments5 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Vo štvrtok promovali naši noví MPM inžinieri, srdečne blahoželáme Najväčší aplauz v aule získala Lenka Hrapková, ktorá získala Cenu Rektora STU za vynikajúce študijné výsledky a aj cenu za najlepšiu diplomovú prácu, s ktorou tiež skončila na stupni víťazov v česko-slovenskej súťaži ŠVOČ v matematike a informatike 2018 v Košiciach. Gratulujeme vám a želáme veľa ďalších úspechov.

23 likes, 0 comments5 months ago

Soňa

4 likes, 0 comments5 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

V stredu 13.6. sa u nás konal seminár určený pre uchádzačov o štúdium MPM. Na seminári so svojimi prezentáciám vystúpili naši absolventi, ktorí rozprávali o ich bakalárskych a diplomových prácach ako aj o ich aktuálnych témach, ktorým sa venujú. Všetky prezentácie nájdete aj na stránke https://www.math.sk/mpm/mpm-seminar-2018 . Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom akademickom roku

24 likes, 0 comments6 months ago

31. mája sa uskutočnila slovenská časť celoeurópskej súťaže mladých výskumníkov Falling Walls Lab 2018. Zo 16 slovenských finalistov boli až dvaja naši, Jozef Urbán a Martin Ambroz, ktorí prezentovali myšlienky ako prejsť od virtuálnej kolonoskopie k trekingu buniek a ako matematicky modelovať šírenie lesných požiarov. Aj ich prezentácie sledoval premiér Slovenskej republiky, pán Pellegrini, a aj keď sme tentokrát nevyhrali srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu

16 likes, 0 comments6 months ago

Slovenský vedec - Michal Smíšek

Pozrite si zaujímavé video, v ktorom hovorí náš úspešný absolvent Michal Smíšek, ktorý momentálne pôsobí v Nemeckej vesmírnej agentúre (DLR). Taktiež si môžete vypočuť rozhovor v archíve Rádia Slovensko, kde Michal hovorí aj o štúdiu na našom odbore. https://slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/142565/nasi-a-svetovi-vedec-michal-smisek .

15 likes, 0 comments7 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Dnes sa na našej fakulte uskutočnila Študentska vedecká konferencia. V sekcii Matematicko-počítačové modelovanie zvíťazila Lenka Hrapková s prácou o nových numerických metódach riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných sieťach, ktorej motiváciou je spolupráca s firmou AVL Graz, zaoberajúcou sa modelovaním procesov horenia v spaľovacích motoroch. Druhé miesto obsadil Peter Fratrič s prácou z teórie grafov a tretie Michal Žeravý, ktorý sa zaoberá modelovaním pádu lavín v horskom teréne. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a zaujímavé prezentácie svojich výsledkov.

29 likes, 0 comments7 months ago

Segmentácia

Začal sa ďalší projekt MPM a Európskej vesmírnej agentúry ESA, tentokrát aj v spolupráci s botanikmi zo SAV. Video nám ukazuje automatickú segmentáciu biotopu lužných lesov pri Dunaji. O takýchto dynamických segmentačných metódach sa učia aj naši študenti MPM na predmete Spracovanie obrazu. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie softvéru na dynamické monitorovanie vzácnych biotopov Natura 2000 prostredníctvom satelitných snímok z družice Sentinel 2.

13 likes, 0 comments9 months ago

Propagačné video MPM

Naše propagačné video sa na facebooku zobrazilo za posledný mesiac už viac ako 25000 krát. Ako sa páči video Vám? Ak sa Vám páči hudba, jej autori z kapely Trilobeat dnes večer koncertujú v bratislavskej FUGE. Viac info o kapele nájdete na https://www.facebook.com/Trilobeatband/ .

17 likes, 0 comments9 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Koncom januára sa v Paríži uskutočnilo prvé stretnutie doktorandov európskeho projektu ImageInLife na ktorom sa zúčastnili aj naši zahraniční doktorandi Markjoe, Polycarp a Muhammad. Na stretnutí s prednáškami o matematických metódach spracovania obrazu vystúpili aj doc. Krivá a Ing. Urbán. Na projekte je na nasledujúce 3 roky zamestnaných 14 doktorandov naozaj z celého sveta, 7 z Európskych krajín – Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Srbska a 7 z ostatných kontinentov – Vietnamu, Indie, Pakistanu, Kene, Nigérie, Kamerunu a Chile. Všetkým želáme úspech v štúdiu a veľa spoločných zážitkov – o rok bude stretnutie v Bratislave 🙂

12 likes, 0 comments10 months ago

Ešte stále sa môžete zastaviť pri našom stánku na dni otvorených dverí Stavebnej fakulty STU. Čakáme tu na vás

16 likes, 0 comments10 months ago