Stavebná fakulta STU v Bratislave

6 likes, 0 comments6 hours ago

Segmentácia NATURA

Náš projekt s Európskou vesmírnou agentúrou a botanikmi zo SAV úspešne napreduje. Pri vhodnej voľbe parametrov už dokážeme pekne vysegmentovať NATURA2000 biotopy.

14 likes, 0 comments1 month ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

V spolupráci s Univerzitou v Cambridge sa nám podarilo po prvýkrát počítačovo vytvoriť rekonštrukciu špeciálnej bunkovej štruktúry – visceral endoderm – ktorá sa v prvých hodinách po oplodnení vyvinie na žĺtkový vačok embrya. V rámci európskeho projektu ImageInLife na tomto probléme spolupracovali doktorandi Balázs Kósa a Markjoe Uba z STU a Antonia Weberling z Univerzity v Cambridge – bolo treba vymyslieť a implementovať nový model na segmentáciu 3D obrazu s podporou mračna bodov. Animáciu segmetacie nájdete tu: https://www.facebook.com/MatematickoPocitacoveModelovanie/videos/1222442294574297/

36 likes, 0 comments1 month ago

Všetkým priateľom Matematicko-počítačového modelovania želáme pekné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.

22 likes, 0 comments1 month ago

ANSYS TEST

Študenti 3. ročníka MPM sa zapojili do zaujímavej súťaže. Ich úlohou bolo využiť program ANSYS a svoje vedomosti, a navrhnúť súčiastku s minimálnym objemom tak, aby vydržala predpísané zaťaženie, viď úspešné a neúspešné videá :-). Všetky ich návrhy boli vytlačené na 3D tlačiarni a boli testované v špeciálnom zariadení od firmy SVS FEM, ktoré cez pákový mechanizmus pomocou závažia 4kg vyvinie silu 120N. Každý študent postupne pridával závažia a dúfal, že jeho vzorka test vydrží. Zo 14 odovzdaných návrhov test úspešne zvládlo 6 a z nich mali najmenšiu spotrebu materiálu návrhy Martina a Nikolety. Im aj ostatným úspešným dizajnérom gratulujeme a ďakujeme Marekovi Macákovi a firme SVS FEM za zorganizovanie súťaže.

31 likes, 0 comments2 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Na tohtoročnej konferencii doktorandov komisiu najviac zaujal a zvíťazil Marián Šagát, ktorému sa podarilo implementovať do softvéru Rhinoceros najmodernejšie metódy výpočtu geodetických kriviek na 3D plochách. Mariánovi aj jeho školiteľke doc. Remešíkovej srdečne blahoželáme. https://www.rhino3d.com/

21 likes, 0 comments3 months ago

Peter

21 likes, 3 comments4 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

MPM v Japonsku – výnimočný vedecký, spoločenský aj gurmánsky zážitok ️️

23 likes, 0 comments5 months ago

Srdečne blahoželáme našim mladým kolegom k ukončeniu doktorandského štúdia! Na konci augusta Majka, Vierka, Matej, Matúš, Martin a Michal úspešne obhájili dizertačné práce, venujúce sa spracovaniu obrazu a satelitných dát, simulácii lesných požiarov, výpočtom tiažového poľa Zeme, biomechanike chrbtice a finančnej matematike.

40 likes, 2 comments5 months ago

A máme už aj našich nových promovaných bakalárov a bakalárky MPM, srdečne blahoželáme 🙂

30 likes, 0 comments7 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

Vo štvrtok promovali naši noví MPM inžinieri, srdečne blahoželáme Najväčší aplauz v aule získala Lenka Hrapková, ktorá získala Cenu Rektora STU za vynikajúce študijné výsledky a aj cenu za najlepšiu diplomovú prácu, s ktorou tiež skončila na stupni víťazov v česko-slovenskej súťaži ŠVOČ v matematike a informatike 2018 v Košiciach. Gratulujeme vám a želáme veľa ďalších úspechov.

23 likes, 0 comments7 months ago

Soňa

4 likes, 0 comments8 months ago

Fotky z príspevku používateľa MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

V stredu 13.6. sa u nás konal seminár určený pre uchádzačov o štúdium MPM. Na seminári so svojimi prezentáciám vystúpili naši absolventi, ktorí rozprávali o ich bakalárskych a diplomových prácach ako aj o ich aktuálnych témach, ktorým sa venujú. Všetky prezentácie nájdete aj na stránke https://www.math.sk/mpm/mpm-seminar-2018 . Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom akademickom roku

24 likes, 0 comments8 months ago

31. mája sa uskutočnila slovenská časť celoeurópskej súťaže mladých výskumníkov Falling Walls Lab 2018. Zo 16 slovenských finalistov boli až dvaja naši, Jozef Urbán a Martin Ambroz, ktorí prezentovali myšlienky ako prejsť od virtuálnej kolonoskopie k trekingu buniek a ako matematicky modelovať šírenie lesných požiarov. Aj ich prezentácie sledoval premiér Slovenskej republiky, pán Pellegrini, a aj keď sme tentokrát nevyhrali srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu

17 likes, 0 comments8 months ago

Slovenský vedec - Michal Smíšek

Pozrite si zaujímavé video, v ktorom hovorí náš úspešný absolvent Michal Smíšek, ktorý momentálne pôsobí v Nemeckej vesmírnej agentúre (DLR). Taktiež si môžete vypočuť rozhovor v archíve Rádia Slovensko, kde Michal hovorí aj o štúdiu na našom odbore. https://slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/142565/nasi-a-svetovi-vedec-michal-smisek .

15 likes, 0 comments10 months ago