Differences between revisions 129 and 130
Revision 129 as of 2019-09-13 11:19:42
Size: 3503
Editor: kalicka
Comment:
Revision 130 as of 2022-04-18 09:37:31
Size: 3432
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 97: Line 97:
<<Anchor(a6)>>
== e-learning (Moodle) ==

http://moodle.math.sk/

Výuka

  1. Stránky predmetov

  2. Prípravné kurzy 2018

  3. Prípravné kurzy 2019

  4. Prijímacie pohovory

  5. Bakalárske a magisterské štúdium

  6. PhD štúdium

  7. e-learning

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2018

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a rozvrh

Prípravné kurzy 2019

Prihlášky na kurzy

Učebné texty

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a zadelenie do skupín

Rozvrh kurzov

Prijímacie pohovory

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2022-04-18 09:37:31 by xseligaa)