Vedecko-výskumná činnosť katedry

Vedecko-výskumná činnosť členov našej katedry zahŕňa nasledujúce oblasti:

 1. Agregačné funkcie, miery a integrály

  • Radko Mesiar, Martin Kalina, Jozef Širáň, Andrea Stupňanová, Gejza Jenča, Peter Sarkoci, Adam Šeliga
 2. Numerické metódy

  • Karol Mikula, Angela Handlovičová, Peter Frolkovič, Matúš Tibenský
 3. Teória grafov

  • Jozef Širáň, Martin Knor, Jana Šiagiová, Štefan Gyürki, Ľubica Staneková, Mária Ždímalová, Ivona Hrivová
 4. Inžinierske aplikácie

  • Karol Mikula, Mária Minárová, Marek Macák, Zuzana Minarechová, Róbert Čunderlík, Lukáš Tomek, Martin Ambroz, Gergö Ibolya
 5. Štatistika a jej aplikácie

  • Magdaléna Komorníková, Jana Kalická, Tomáš Bacigál, Dominika Ballová
 6. Spracovanie obrazu

  • Karol Mikula, Zuzana Krivá, Michal Kollár
 7. Kartografia

  • Margita Vajsáblová

KMaDGWiki: Vyskum (last edited 2023-04-29 17:16:59 by xseligaa)