Výuka

Zabezpečujeme štúdium: Matematicko-počítačové modelovanie

Prípravné kurzy 2024

Rozvrh kurzov

Posledná aktualizácia zoznamu bola vykonaná 3.9.2023 v čase 8:50.

Sylaby

matematikafyzikadeskriptívna geometria

Učebné texty

Stránky predmetov

Staré prijímacie pohovory z matematiky

200220032004200520062007

Monitorovací test z matematiky

2017

Skriptá

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2024-07-02 10:55:46 by xmacakm1)