Výuka

Nové štúdium: Matematicko-počítačové modelovanie

Prípravné kurzy 2024

Rozvrh kurzov

Posledná aktualizácia zoznamu bola vykonaná 3.9.2023 v čase 8:50.

Prosím všetkých účastníkov kurzov, aby si skontrolovali zaradenie do kurzov a ubezpečili sa, že sa im rôzne kurzy neprekrývajú. Ak by ste našli nejakú kolíziu, tak mi prosím píšte email na kurzy@math.sk, aby sme túto kolíziu vyriešili.

Ak neviete svoje meno nájsť v zozname, tak je to z toho dôvodu, že sme doteraz neobdržali platbu za kurzy. Ak plánujete na kurzy chodiť, tak mi obratom zašlite potvrdenie o bankovom prevode na email kurzy@math.sk.

Sylaby

matematikafyzikadeskriptívna geometria

Učebné texty

Stránky predmetov

Prijímacie pohovory z matematiky

200220032004200520062007

Monitorovací test z matematiky

2017

Skriptá

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2024-05-30 12:03:49 by jenca)