Výuka

  1. Stránky predmetov

  2. Prípravné kurzy 2019

  3. Prípravné kurzy 2022

  4. Prijímacie pohovory

  5. Bakalárske a magisterské štúdium

  6. PhD štúdium

  7. e-learning

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2019

Prihlášky na kurzy

Učebné texty

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a zadelenie do skupín

Rozvrh kurzov

Prípravné kurzy 2022

Študenti, kurzy sú organizované nasledovne. V kurzoch Deskriptívna geometria, Fyzika a Programovanie výuka prebieha v jedinej skupine a jedinej miestnosti. Kurz Matematika prebieha v menšich skupinách a rôznych miestnostiach.

V zozname prihlásených je pri mene zadelenie buď do skupín, ak máte aj kurz matematiky, alebo písmenko n (nezaradený), ak nemáte prihlásený kurz matematiky.

Miestnosti a časy výuky sú zverejnené v rozvrhu.

Jedáleň na SvF je otvorená s týmto obmedzením:

Vážení stravníci od 5.9 do 7.9 bude ŠJ SvF v čase od 12:15 do 14:00 otvorená pre Vedeckú konferenciu, z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa v ŠJ SvF odstravovali v čase od 11:00 do 12:15.

Nezabudnite si čítať univerzitnú poštu.

Prvý deň kurzov bude pri vrátnici hlavného vchodu k dispozícii informačná tabuľa a informátor.

Učebné texty a sylaby

Rozvrh kurzov

Zoznam študentov prihlásených na kurzy

Aktualizované 02.09.22, 10:00

Prijímacie pohovory

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2023-01-11 13:48:07 by vaclavikova)