Výuka

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2023

Ďalšie informácie čoskoro...

Rozvrh kurzov

Rozvrh kurzov bude zverejnený v sobotu 2.9.2023.

Zaradenie študentov do skupín

Zaradenie študentov do skupín bude zverejnené v sobotu 2.9.2023.

Sylaby

matematika ⋅ fyzika ⋅ deskriptívna geometria

Sylaby prípravných kurzov 2023 budú zverejnené čoskoro.

Učebné texty

Prijímacie pohovory z matematiky

200220032004200520062007

Monitorovací test z matematiky

2017

Skriptá

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

Softvér Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2023-05-02 09:25:31 by xseligaa)