Členovia katedry

Vedúci katedry

Zástupcovia vedúceho katedry

Tajomník katedry

Sekretariát katedry

Zoznam členov katedry

Telefónne číslo: 02/32 888 + klapka

meno

kancelária

klapka

email

odkazy

Ing. Martin Ambroz, PhD.

C-0503

martin.ambroz@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204816825 https://www.webofscience.com/wos/author/record/49841585 https://orcid.org/0000-0002-2848-8736

Mgr. Martin Bachratý, PhD.

C-0411

244

martin.bachraty@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188733251 https://www.webofscience.com/wos/author/record/10874354 https://orcid.org/0000-0002-4300-7507

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

C-0501

419

tomas.bacigal@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18533602100 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2811730 web

Mgr. Dominika Ballová

C-0415

415

dominika.ballova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208656008 https://www.webofscience.com/wos/author/record/31329697

Mgr. Juliana Beganová, PhD.

C-0506

408

juliana.beganova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54408004500 https://www.webofscience.com/wos/author/record/10797242

Zuzana Benková

C-0401

703

zuzana.benkova@stuba.sk

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.

C-0510

235

robert.cunderlik@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23097391600 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1654500

doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

C-0509

719

peter.frolkovic@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16021674800 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1498503,43700509 https://orcid.org/0000-0002-3561-6943 web

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

C-0411

244

stefan.gyurki@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35271565100 https://www.webofscience.com/wos/author/record/4690204

MSc. Jooyoung Hahn, PhD.

C-0408

218

jooyoung.hahn@stuba.sk

doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.

C-0413

417

angela.handlovicova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507624557 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2089444

doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.

C-0419

430

gejza.jenca@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602154756 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1937406,36815520 web

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.

C-0413

417

jana.kalicka@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24597447300 https://www.webofscience.com/wos/author/record/4458987

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

C-0409

405

martin.kalina@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006307074 https://www.webofscience.com/wos/author/record/6844641 https://orcid.org/0000-0002-8072-1574

prof. RNDr. Martin Knor, CSc.

C-0410

409

martin.knor@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55888047900 https://www.webofscience.com/wos/author/record/639238 web

Ing. Michal Kollár, PhD.

C-0519

michal.kollar@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191409125 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11786952

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

C-0502

428

magdalena.komornikova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507733691 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1525902,6534545

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

C-0512

236

zuzana.kriva@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=11839415100 https://www.webofscience.com/wos/author/record/5659560

Ing. Marek Macák, PhD.

C-0514

243

marek.macak@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56182701600 https://www.webofscience.com/wos/author/record/4962124 https://orcid.org/0000-0003-3730-5927 web

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

C-0407

414

radko.mesiar@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004621213 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27032,45840588 web

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

C-0507

418

karol.mikula@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603694536 https://www.webofscience.com/wos/author/record/265139 https://orcid.org/0000-0002-5360-8779 web

doc. Ing. Zuzana Minarechová, PhD.

C-0404

407

zuzana.minarechova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56183022600 https://www.webofscience.com/wos/author/record/4609097 web

doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.

C-0406

411

maria.minarova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55941820000 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3483714 web

Martina Pelešková

C-0401

703

martina.peleskova@stuba.sk

Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.

C-0506

408

tatiana.ruckschlossova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506475194 https://www.webofscience.com/wos/author/record/5862052

Ing. Peter Sarkoci, PhD.

C-0408

218

peter.sarkoci@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18537743900 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1695756 web

RNDr. Ľubica Staneková, PhD.

C-0414

709

lubica.stanekova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13104245300 https://www.webofscience.com/wos/author/record/7234203

Mgr. Peter Struk, PhD.

C-0507

418

peter.struk@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55934366700 https://www.webofscience.com/wos/author/record/36246085

doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.

C-0403

416

andrea.stupnanova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8846087200 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1758331

Ing. Adam Šeliga, PhD.

C-0415

415

adam.seliga@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207859536 https://www.webofscience.com/wos/author/record/31661542

doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

C-0412

731

jana.siagiova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55891478000 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3860662

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

C-0405

315

jozef.siran@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003377342 https://www.webofscience.com/wos/author/record/299470 web

RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

C-0518

429

zuzana.terenova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=50462759600 https://www.webofscience.com/wos/author/record/14495334

RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.

matus.tibensky@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194506955 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11144362 https://orcid.org/0000-0001-9928-3474

Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

C-0510

235

lukas.tomek@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201395567 https://www.webofscience.com/wos/author/record/13428279 https://orcid.org/0000-0002-8773-671X web

Mgr. Štefánia Václavíková

C-0521

404

stefania.vaclavikova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55638792600 https://www.webofscience.com/wos/author/record/20255080

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

C-0515

406

margita.vajsablova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14632820900 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11364303 web

RNDr. Ľubica Valášková, PhD.

C-0521

404

lubica.valaskova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508054283 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11372484

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.

C-0414

709

maria.zdimalova@stuba.sk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26657798700 https://www.webofscience.com/wos/author/record/4462326,49169664 https://orcid.org/0000-0003-4541-6811 web

https://www.webofscience.com/wos/author/record/49841585,10874354,2811730,31329697,10797242,2909640,1654500,1498503,43700509,4690204,2089444,1937406,36815520,4458987,6844641,639238,11786952,5659560,4962124,27032,45840588,265139,4609097,3483714,5862052,1695756,7234203,36246085,1758331,31661542,3860662,4247519,299470,14495334,11144362,13428279,20255080,11364303,11372484,4462326,49169664

KMaDGWiki: ClenoviaKatedry (last edited 2023-04-29 17:19:04 by xseligaa)