Mária Minárová, RNDr.
 
 

Mária Minárová, RNDr., PhD.

Som absolventkou MFF UK,
pôsobím na

Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebnej fakulty
Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

designed by me