Predmety

Obsah predmetu ZPPPR

 1. Pracovné prostredie AutoCADu

 2. Hladiny

 3. Group, bloky

 4. Pole objektov

 5. Šrafovanie

 6. Text, multiodkazy

 7. Tabuľky

 8. Kóty

 9. Bloky s atribútom, dynamické bloky

 10. Súradnicový systém, pohľady

 11. Tlač, publikovanie

 12. Externé referencie

 13. Ďalšie funkcie AutoCADu

Vyučujúci

Literatúra

Doplnkové informácie k AutoCADu


Študentská verzia AutoCADu


AutoLISP


Bloky


Dynamické bloky


Šrafy


Hatch Maker


Doplnkové informácie


Programovanie v AutoLISPe


Ak by čokoľvek na stránke nefungovalo ako je to popísané, informujte ktoréhokoľvek vyučujúceho. Ďakujeme.


Stránka vznikla s podporou projektu KEGA č. 008STU-4/2020.

KMaDGWiki: ZPPP (last edited 2023-01-15 09:13:15 by xambroz)