Učebné materiály z deskriptívnej geometrie v elektronickej forme (PowerPoint prezentácie, pdf)

Na nasledujúcich odkazoch sú umiestnené voľne dostupné študijné materiály z deskriptívnej geometrie určené pre študentov na bakalárskom stupni študijných programov zameraných na staviteľstvo, architektúru, krajinné plánovanie, geodéziu a kartografiu.

Materiály pokrývajú učivo prednášok a cvičení predmetov Deskriptívna geometria na Stavebnej fakulte, Deskriptívna geometria a matematické zručnosti I a Deskriptívna geometria II na Fakulte architektúry a dizajnu, a tiež Deskriptívna geometria na Ústave manažmentu STU v Bratislave.


Galéria 3D tlačených modelov

Pre lepšie porozumenie je výuka vybraných tematických celkov doplnená fyzickými 3D modelmi niektorých typov plôch a ich aplikácií. Galériu modelov postupne aktualizujeme.

https://www.math.sk/~galeria/3d-tlacene-modely/


Seminár

Seminár projektu KEGA č. 008STU-4/2020: Nástroje softvéru AutoCAD v inovácii výučby geometrie a počítačovej podpory projektovania

Termín a miesto konania: 29.4.2022, SvF STU, C0420


Stránka vznikla s podporou projektu KEGA č. 008STU-4/2020.

KMaDGWiki: DeskriptivnaGeometria (last edited 2023-01-19 11:58:22 by mordelova)