Zoznam PhD prednášok

Zimný semester

 1. Analýza časových radov I.

  • Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
 2. Dynamické a stochastické optimalizačné metódy

  • Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

 3. Matematické metódy v geodézii I.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc., Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
 4. Matematické metódy v prúdení, vedení tepla a difúzii I.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.
 5. Matematické základy metódy konečných prvkov I.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.
 6. Modelovanie neurčitosti

  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

 7. Moderné štatistické metódy a ich aplikácie

  • Doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc.
 8. Teória grafov a jej aplikácie I.

  • Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

 9. Teória pravdepodobnosti

  • Doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.
 10. Lineárne modely časových radov

  • Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
 11. Neaditívne miery a integrály

  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Letný semester

 1. Analýza časových radov II.

  • Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
 2. Matematické metódy v geodézii II.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc., Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc., Doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc.
 3. Matematické metódy v prúdení, vedení tepla a difúzii II.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.
 4. Matematické základy metódy konečných prvkov II.

  • Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.
 5. Moderné štatistické metódy a ich aplikácie II.

  • Doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc.
 6. Teória grafov a jej aplikácie II.

  • Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

 7. Teória hromadnej obsluhy

  • Doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.
 8. Základy fuzzy logiky

  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

 9. Nelineárne modely časových radov

  • Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
 10. Základy fuzzy logiky a teórie fuzzy množín

  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

KMaDGWiki: PhDPrednasky (last edited 2009-09-07 07:53:09 by jenca)