Profil

Roman Nedela

Primary fields

Meno Roman
Priezvisko Nedela
Email nedela@savbb.sk
Inštitúcia Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica,