Profil

Lucia Rumanová

Primary fields

Meno Lucia
Priezvisko Rumanová
Email lrumanova@ukf.sk
Inštitúcia Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra