Profil

Mária Tješšová

Primary fields

Meno Mária
Priezvisko Tješšová
Email tjessova@math.sk
Inštitúcia Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava