Predseda JSMF Martin Kalina v nominačnej komisii IMU

Predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov doc. Martin Kalina je v Nominačnej komisii Medzinárodnej matematickej únie (IMU).

Okrem predsedu JSMF sú v nej ďalšie významné osobnosti svetovej matematiky:

Martin Grötschel (Germany, Chair)
Martin Kalina (Slovakia)
Niky Kamran (Canada)
Ursula Molter (Argentina)
Shigefumi Mori (Japan, IMU President)
Cheryl Praeger (Australia)
Daya Reddy (South Africa)

Úlohou nominačnej komisie je zostaviť kandidátky na prezidenta, sekretára a ďalšie pozície v Medzinárodnej matematickej únii, ktorých voľby prebehnú na Svetovom matematickom kongrese v Sao Paolo 2018.