KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Oščadnica, Slovensko, http://www.penzionrami.sk/sk

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Konferenčný poplatok 100 € pokrýva ubytovanie, stravu, zborník abstraktov, občerstvenie, spoločenský večer.

Platba konferenčného poplatku do 1.9. 2017

Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164

Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Vlastník účtu:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov - Pobočka Bratislava 1
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

IČO:31751776
DIČ:2020841240

Nie sme plátcami DPH.||


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     


Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 1146 6164


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17 (last edited 2017-09-26 12:20:43 by minarovam)