Zoznam účastníkov PRASTAN 2017

Priezvisko Meno
Bohdalová Mária
Hybšová Aneta
Klaschka Jan
Kopfová Jana
Lenka Přibylová
Liptáková Erika
Malý Marek
Marek Jaroslav
Minárová Mária
Řezanková Hana
Stankovičová Iveta