KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Oščadnica, Slovensko, http://www.penzionrami.sk/sk

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Organizačný výbor:

Kalina Martin

Nánásiová Oľga

Minárová Mária

Jenča Gejza


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: OrganizacnyVybor17 (last edited 2017-09-26 12:20:23 by minarovam)