Rovinné krivky

Krivka $k$, ktorej všetky body patria do jednej roviny, sa nazýva rovinná krivka. Celý rad vlastností rovinných kriviek sme prebrali spoločne s pojednávaním o priestorových krivkách, ktorým pre ich vlastnosť $ {\mathcal K} \ne 0$, ${\mathcal T} \ne 0$ hovoríme aj krivky dvojakej krivosti. Teraz budeme študovať niektoré vlastnosti rovinných kriviek, charakterizovaných vlastnosťou $ {\mathcal T}=0$ vo všetkých bodoch krivky.

Subsections