Prirodzené rovnice rovinnej krivky

Ak prirodzené rovnice rovinnej krivky sú (5.41), kde samozrejme $ {\mathcal T}=0$, potom parametrické rovnice tejto krivky môžeme písať v tvare
$x(s)=$ $\int \cos (\int {\mathcal K} \; ds +c_1) \; ds + c_2,$  
$y(s)=$ $\pm \int \sin (\int {\mathcal K} \; ds +c_1) \; ds + c_3,$  
kde $c_1,c_2, c_3$ sú ľubovoľné reálne konštanty.