Materiály ku cvičeniam.

 1. cvičenie: Komplexné čísla
 2. cvičenie: Sústavy lineárnych rovníc
 3. cvičenie: Operácie s maticami a determinanty
 4. cvičenie: Funkcie jednej reálnej premennej - úvod
 5. cvičenie: Úvod k limitám funkcií
 6. cvičenie: Limity funkcií
 7. cvičenie: Derivácie, ich geometrický význam a monotónnosť funkcie
 8. cvičenie: Vyšetrovanie priebehu funkcie
 9. cvičenie: Taylorov polynóm
 10. cvičenie: Postupnosti a rady
 11. cvičenie: Konvergencia nekonečných radov
 12. cvičenie: Absolútna konvergencia, rady so striedavými znamienkami, L'Hospitalovo pravidloPríklady a informácie k predmetu od doc. Mgr. Marcela Polakoviča, PhD.